Facebook-gruppen - obekväma ägare utesluts

2017-03-08

Många ägare har kontaktat FAMs styrelse om att de är oroade över att krafter verkar bakom kulisserna med syfte att avsätta FAMs nuvarande ordförande och styrelse i ett eller flera bolag och förelå en egen styrelse vilket då splittrar FAM-gruppen. Man anser att frågan bl.a. drivs via den bildade Facebook-gruppen. FAMs styrelse vill därför åter informera om vad som vi meddelats om och som synes hända inom den slutna Facebook-grupp som den tidigare styrelseledamoten Ann-Katrin Malmström skapat och driver helt utanför styrelsens kontroll och medverkan.
Styrelsen vill tydligt klargöra att detta är uppgifter som vi erhållit från andra aktieägare då vi inte släpps in i den slutna Faccebook-gruppen.
Gruppen har idag närmare 150 medlemmar varav ca 100 är registrerade ägare.

Så här skriver Malmström, men bara till vissa och utvalda ägare inom FAM-gruppen:

” Hej alla aktieägare i Fastighetsbolagen i Andalucia del Mar!
Jag har fått många propåer om att vi i FAM-gruppen borde ha något forum där vi kan tala med varandra om olika saker, som vi tycker kanske kan intressera flera av oss ägare.
Tyvärr så har vi inget chattrum på hemsidan så därför har vi startat en sluten Facebookgrupp där vi kan få det utrymmet.
Många vill byta veckor ibland, köpa eller sälja och då kan man använda sig av den här möjligheten. Tankar, ideér och olika förslag kan vi också använda det till.
Alltid händer det något trevligt när vi är nere som vi kan berätta och tipsa om för andra ägare.
Vill du ha sällskap på golfbanan kan du lätt få kontakt med någon annan ägare. ”

Då flera av våra ägare trodde att det var FAMs styrelse som drev den slutna Facebook-gruppen så tvingades styrelsen att på FAMs hemsida informera om att så inte var fallet. Det är till och med så att nuvarande styreseledamöter, liksom deras närstående, aktivt förvägras att bli medlemmar i Facebook-gruppen, trots att den sägs vara för ”alla ägare i Fastighetsbolagen i Andalucia del Mar ”.

Den hyresförmedling utan turistlicenser som sker via Facebook-gruppen är olaglig och bryter mot den spanska regionala lag som idag gäller vilket kan innebära att FAM-bolaget kan bötfällas med upp till 150 000 € vilket då samtliga ägare i detta bolag får betala för att en enskild ägare bryter mot lagen via detta forum.
Aktieägarna drabbas även på annat sätt då bolaget inte erhåller den ersättning som FAM-modellen bygger på dvs. 1 900 kr per vecka för slitage och städning ( 1 000 + 900 för städ ). Då dessa intäkter inte kommer bolaget till del så ökar veckoavgifterna för alla bolagets ägare med detta belopp.
Vem som istället erhåller dessa 1 900 kr vet styrelsen inte.
Styrelsen har ingen annan avsikt än att åter, via av styrelsen anvisad kanal, inom FAMs koncept och på laglig väg, starta upp uthyrningarna igen så snart som Turistlicenser erhållits.
Efter att Turistlicenser erhållits kommer styrelsen även att anpass våra Villkor- och Ordningsregler till då gällande förhållanden.

När en ägare som var med i Facebook-gruppen via ett inlägg till gruppen gjorde gruppens medlemmar medvetna om att styrelsen den 2017-02-25 på FAMs hemsida hade kommenterat Facebook-gruppens existens och varnat för konsekvenserna så blev denna ägare omedelbart utesluten och dennes inlägg raderades.