Faktura #2 2018 samt ordförandebrev

2018-08-21

På grund av omständigheter är faktura #2 samt ordförandebrev något försenade. Utskick beräknas till mitten av september 2018.