Inför årets deklaration har Skatteverket svarat så här om deklaration av aktierna i FAM-bolagen

2018-04-22

Från: "Skatteverket" <svar@skatteverket.se>
Datum: 19 april 2018 15:51:20 CEST
Ämne:Företag-Aktiebolag och ekonomisk förening FL201800526078

Hej,

Om ägarna saknar bestämmande inflytande lär de inte förväntas att deklarera någon k10 bilaga. Om ägarantalet är baserat på aktieinnehavet bör deras aktieinnehav anses vara okvalificerade andelar och därmed lär de förväntas deklarera aktieinnehavet via en K12 bilaga. Om de inte tar ut någon utdelning kan de välja att ta bort bilagan och ange skälet till borttaget under övriga upplysningar i sina privata inkomstdeklarationer.

Med vänliga hälsningar
Per

Fråga/ärende: 

Hej,
Jag är ordförande i Fastighetsaktiebolagen Andalucia del Mar Anders- Ärlig. Varje bolag äger en lägenhet i Spanien som aktieägarna äger disponera baserat på aktieinnehavet. Bolagen saknar ägare som äger 25% eller mer av aktiekapitalet. Detta har meddelats Bolagsverket under 2017. Ingen aktieägare har heller i övrigt bestämmande inflytande i något av bolagen. Bolagen har aldrig haft och kommer inte att ha aktieutdelning. Organisationsnumret som anges nedan är för ett av 28 bolag.
Nu till min fråga: Måste aktieägarna i samband med sin deklaration fylla i blanketterna K 10 och K 12?