Information från styrelsen gällande enkäter 2018

2018-03-24

Många ägare har hört av sig med frågor om enkät 2018. I senaste ordförandebrevet var det oklart uttryckt och styrelsen förtydligar.

Styrelsen har haft som målsättning att göra en budget som ska kunna klara av nödvändiga åtgärder i lägenheterna utan att veckoavgifterna höjs. Ett stort problem i detta arbete har varit kostnader till Comunidaderna, som kommer att påbörja en del mycket kostsamma projekt/arbeten såväl i Comunidad 1 som i Comunidad 2. Därför har styrelsen inte ansett det befogat med några enkäter detta år utan nöjt sig med att föreslå nödvändiga åtgärder och några extra åtgärder. Härigenom har vi i stort sett klarat att hålla veckoavgifterna oförändrade. Varje bolag kommer att kunna rösta på sin budget med förslag till åtgärder i lägenheterna där endast ”icke-tvingande” åtgärder kan förändra kostnadsbilden.