Meddelande från Nomineringskommittéen

2018-03-20

Nomineringskommittéen önskar att alla aktieägare i Andalucia del Mar ska ha möjlighet att få delta i någon av dessa roller; Ordförande,styrelseledamot, suppleant eller valberedare. Därför välkomnar vi nu Dig, som vill ansöka om att erhålla ett av dessa hedersuppdrag, att kontakta oss.

Vi ställer endast ett krav på Dig som ansöker, och det är att du är aktieägare. Vi ser också gärna sökanden som har ett starkt intresse för våra lägenheter samt har möjlighet att bereda tid upp uppdraget. En merit är också om Ni har kunskaper inom ekonomi eller fastighetsförvaltning.

I ansökan skriver ni namn, adress, telefonnummer, vilken lägenhet/-er som ägs och vilket uppdrag ni söker. Skriv gärna lite kort om Er bakgrund.

Alla ansökningar kommer att sparas och då uppdrag blir ledigt kommer vi på Nomineringskommittéen att kontakta de sökanden som vi anser mest lämpade för uppdraget.

Ansökan skickas per mail till; janolof.mark@Telia.com