Nygammal text till ägare i Svenska FAM-bolag gällande deklaration

2018-04-10

Till ägare i svenska FAM-bolag angående krav från Skatteverket i årets deklaration

Bolagsverket begärde i april 2014 ut några aktieböcker från FAM som FAMs administration tvingats att svara på.
Bolagsverket har till årets deklaration elektroniskt förmedlat ägandet vidare till Skatteverket som i årets deklarationer 2015 begär in blankett K 10 (kvalificerade ägarandelar) eller blankett K 12 (okvalificerade ägarandelar). Värst drabbat var bolaget Xerxes:
Tyvärr kan ägarna i år inte undkomma att fylla i blankett K 12 om så begärs.
Fyll då i avsnitt A, Utdelning, och skriv noll där.


Nedan finner ni ett förslag till brev till Skatteverket vad gäller svar på blankett K 10.

 

Skatteverket
NN-stad 2015.04.11

Svar angående aktieinnehav i Fastighets AB Andalucia del Mar, Xerxes, org nr 556231-0192

K10 blankett skall lämnas av delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmanföretag.

Aktierna i Fastighets AB Andalucia del Mar, Xerxes ägs av 26 st delägare vilka inte är närstående och heller inte ingår i samma krets av närstående varför bolaget inte är ett fåmansbolag.

Jag har heller inte varit verksam i betydande omfattning i företaget varför andelen i bolaget inte är kvalificerad.

Då bolaget inte är ett fåmansbolag och andelarna heller inte är kvalificerade lämnas inte någon K10 blankett.

Med vänlig hälsning

NN