Pågående renoveringsarbeten

2018-01-08

För allas information pågår just nu en större renovering av privat lägenhet i casa 4. När arbetet skall vara avslutat är inte känt.

Renoveringar i casa 12 pågår fortfarande och beräknas vara färdiga omkring 1 mars 2018.