Slutgiltiga instruktioner vid uthyrning

2018-03-05

Instruktioner och definitioner för vad som gäller vid uthyrning finns nu under "För aktieägare" och under fliken "Hyra ut lägenhet".