Turistlägenheter förbjuds på Mallorca

2018-04-25

Palma de Mallorca blir den första spanska staden som förbjuder turistlägenheter. Från och med juli kommer det bara att vara enfamiljshus som tillåts för korta semesterboende.

Detta innebär att lägenheter i flerfamiljshus inte kommer att få hyras ut till semesterboende, men fristående enfamiljshus omfattas i stort sett inte av förbudet. Men det blir vissa begränsningar även för enfamiljshusen, om huset ligger på skyddad landsbygd, nära flygplatsen eller i ett bostadsområde då gäller förbudet även för enfamiljshus. Enligt de lokala myndigheterna finns det cirka 180.000 bostäder i Palma de Mallorca, varav 23.000 (12%) en enfamiljshus.

Reglerna är en uppföljning av en reform av turistlagstiftningen från augusti förra året, då lämnades möjligheter för de lokala myndigheterna att bestämma i vilka stadsdelar som förbud mot turistlägenheter skulle tillämpas. Palma stad har nu beslutat att överväga att klassificera hela staden som ”en enkel zon” på så vis kommer förbudet att gälla i hela staden. Beslutet om zonplaneringsprojektet tas nu på torsdag och det kommer att slutgiltigt fastställas på ett rådsmöte i början på juli.

Anledningen till förbudet är att hyrespriserna för vanligt boende har skenat iväg. "Det finns en parallell mellan utvecklingen av semesteruthyrning och höjningen av hyrespriserna", säger José Hila, chef för stadsplaneringen. Hyran i Palma har stigit 40% de senaste åren, vilket gör den till den andra spanska staden efter Barcelona där invånarna spenderar mest på hyra. "Vi behöver viss ordning. Det kommer att bli semesterboende i Palma, men bara där det måste finnas" tillägger Hila.

Det finns för närvarande cirka 11 000 semesterbostäder som erbjuds i Palma varav endast 645 har rätt licenser. Innan det regionala parlamentet godkände sin reform i augusti fanns det 20 000 semesterbostäder, men många drogs tillbaka efter att den nya lagstiftningen lovade böter på upp till 400.000 euro för brott mot lagen.