Ytterligare renoveringsarbeten

2018-01-17

Som tidigare meddelats pågår renoveringsarbeten i lägenheter inom Communidaden.

Förutom de tidigare arbeten som det har informerats om i Casa 4 och 12, pågår det även arbeten i Casa 10 och 14. När dessa beräknas vara färdiga har vi ingen information om.

Med många pågående arbeten inom området blir det stökigt och bullrigt. Mer information kan fås genom att kontakta NAM-kontoret på plats.