Förvaltning Sverige

Det totala antalet veckor att förvalta är 1 428.

Styrelsen har minst fem schemalagda styrelsesammanträden per år.
Arbetsuppgifterna av förvaltningen fördelas mellan styrelseledamöterna och de aktiva suppleanterna.För revision av styrelsens förvaltning väljer årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant för en period om fyra år vid varje val, kontaktinformation.

Följande övergripande ansvarsfördelning mellan styrelsens fem ledamöter gäller för närvarande:

 • Ordföranden ansvarar för hela förvaltningen, all ekonomi och den samlade svenska förvaltningen. Ordföranden ingår även i NAMs styrelse.
 • En ledamot ansvarar för all förvaltning i Spanien. Denne ledamot är även ordförande i NAM.
 • En ledamot ansvarar för försäljning av aktier som service till säljande aktieägare.
 • En ledamot ansvar för information via hemsidan och, tillsammans med ordföranden, information till aktieägarna i skriftlig form.
 • En ledamot ansvarar för krav och indrivningar.
 • Den femte ledamoten är styrelsens sekreterare.

Styrelsen redovisar årligen sin förvaltning och viktiga händelser till ägarna via  Ordförandebrev, bolagets årsredovisning, information vid årsstämman samt löpande via hemsidan.

Köpt administration i Sverige

Utöver styrelsens eget arbete och för att utföra den svenska administrationen och redovisningen köps tjänster från en redovisnings/administrativ byrå samt en entreprenör som förmedlar uthyrningsservice åt aktieägarna. Bland de uppgifter den svenska administrationen utför kan bl.a. nämnas:

 • Löpande redovisning och administration
 • Kontakter med svenska myndigheter såsom Bolagsverket och Skattemyndigheten m.fl.
 • Förande av aktieböcker, ägarförteckningar m.m.
 • Upprättande av årsredovisningar, deklarationer m.m.
 • Fakturering och krav.
 • Betalning av fakturor.
 • Kontakter med banker.
 • Medverkan vid budget och styrelsesammanträden.
 • Distribution av information till aktieägarna minst tre gånger per år köps av underentreprenör.

Uthyrningsverksamheten

Styrelsen har, som service till de aktieägare som önskar hyra ut sina veckor, lagt hantering av hyresverksamheten på servicekontoret i Spanien, NAM, som förmedlar uthyrning, svarar på frågor, tecknar hyresavtal, löpande uppdaterar hemsidan vad gäller lediga uthyrningsveckor och förmedlar och tecknar avtal mellan ägare och hyresgäst samt administrerar så att ägarna erhåller sin hyresersättning. FAM-styrelsen rekommenderar årligen aktieägarna säsongspriser för uthyrningen. All uthyrning måste för att efterleva Spansk lag ske via Servicekontoret NAM, ingen annan uthyrning får ske.