Aktieägarinformation från Styrelsen finns nu tillgänglig under ägarsidorna.

14.11.2022