Kallelse till bolagstämma för Fastighetsaktiebolaget Andalucia del Mar 2020

09.05.2022


Bäste aktieägare!

Kallelsen till bolagsstämma 2022 avseende år 2021 som kommer att hållas den 4:e juni.

Stämman äger rum på 7A Odenplan Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm

Program

11 - 12 Registrering

12 - Inledning, FAM Ordförande
Informations-& frågestund, alla bolag
Kaffe & Smörgås
Årsstämma

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 30: maj.  

Om du inte har möjlighet att delta fysiskt på stämman behöver vi även din fullmakt SENAST 30:e maj.

Om du inte kan delta fysiskt är det mycket viktigt att du ändå deltar via fullmakt. Vårt koncept bygger på engagerade aktieägare, och en del av det engagemanget är att vi deltar på årsstämman, antingen genom fullmakt eller fysiskt på plats.

Kallelse med Ordförandebrev, nomineringskommitténs förslag, presentation av nya ledamöter, dagordning, motioner samt formulär för anmälan vid årsstämman har skickats ut per mail 2022-05-06.