Kallelse till bolagstämma för Fastighetsaktiebolaget Andalucia del Mar 2023

17.05.2023

Styrelsen har den 12 maj skickat ut kallelse till och materiel inför Årsstämman 3 juni.

Kallelsen har skickats ut i ett mail och allt material i ett separat mail. Har inte kallelsen eller materialet kommit fram, titta i skräpposten.

Konceptet bygger på engagerade ägare och vi hoppas att många kommer till stämman i Stockholm 3 juni. Kan ägare inte medverka, använd fullmakter för att göra din röst hörd.