ytbeläggningsarbetena i entréområdet och rampen till garagen

24.01.2023

Vi informerar härmed om att ytbeläggningsarbetena i entréområdet och rampen till garagen kommer att påbörjas från och med den 30 januari 2023.
Arbetet kommer att pågå under en period av 3 veckor,
Under vilken tid det inte kommer att vara möjligt att gå in eller ut från garage med fordon, eller sopor
Arbetet kommer att utföras i 4 etapper:
Fas 1: En veckas ytbehandling.
Fas 2: En veckas sprutning av den tryckta betongen.
Fas 3: 4 eller 5 dagar för betongtorkning.
Fas 4: En dag för målning av parkeringslinjerna.
Tidtabellen kan komma att ändras på grund av dåligt väder.
Vi informerar dig om detta för din kännedom och lämplig programmering av dina besök i
Andalucía del Mar.
Med vänliga hälsningar administration / Andalucía del mar