Ägarregistrering

Som ägare kan du få tillgång till nyhetsbrev och annan bolagsspecifik information. Registrera dig nedan. 

OBS - adressen måste stämma med den i aktieboken. Räkna med att det kan ta upp till en vecka innan du får svar på registreringen.