Förvaltning Spanien

År 1992 bildade fastighetsbolagen det gemensamma servicebolaget Nordic Andalucia Management S.L, NAM,ett spansk registrerat bolag med uppdraget att förvalta lägenheterna samt att ge aktieägarna och styrelsen stöd och service på plats i Spanien. NAM leds av en i Spanien registrerad styrelse på två personer, FAM-bolagens ordförande samt ytterligare en Spanienansvarig person ur den av aktieägarna valda svenska styrelsen.


En av NAM - styrelsen anställd verksamhetschef l (100%) leder arbetet på plats i Andalucia del Mar tillsammans med en administratör (75%), städpersonal samt en "handyman" på heltid, som bl.a. utför reparationer i lägenheterna och ansvarar för NAM-bolagets bilpool. NAM - bolagets ansvariga företräder även FAM-bolagen vid de två samfälligheternas (comunidadernas) årliga föreningsstämmor och för löpande dialog med deras styrelser och administratörer.

Den av FAM-styrelsen utsedda Spanienansvariga och tillika styrelseledamoten i NAM samt verksamhetschefen för NAM sköter offertintagning, upphandlingar m.m. från samtliga spanska leverantörer samt besiktigar och godkänner leveranser och det utförda arbetet-


NAM-bolaget gör årligen sin egen budget som presenteras och godkänns av FAMs styrelse. En s.k.Gestoria (redovisningsbyrå) utför bolagets löpande redovisning och sköter merparten av övriga juridiska frågor. NAM-bolaget revideras årligen per juni och december av en svensk auktoriserad revisor med säte i Marbella som ger NAM- och FAM-styrelsen revisionsrapporter över bolagets utveckling, ekonomi och redovisning. Denna revisionsbyrå är även behjälplig med andra eventuella juridiska ärenden i Spanien såsom t.ex. redovisning och betalning av spansk statlig fastighetsskatt m.m.

För mer information om NAM gå till Servicekontoret NAM