Vid Ankomst

Lägenheten är tillgänglig från kl. 14:00. Gå till fliken Servicekontoret NAM för kontorets öppen tider.

Tidningen Svenska Magasinet har spanska nyheter och information på svenska.

Sydkusten är en e-tidning där det också går att prenumerera på ett nyhetsbrev.

INFORMATION FÖR ÄGARE

Vid ankomst till Andalucia del Mar gå till vaktkuren och be vakten om ditt nyckelkuvert, som finns med ditt namn, samma namn som du angett på din ankomst anmälan. Anländer du med egen bil, be då vakten att öppna bommen. I garaget parkerar du på den plats som har samma nummer som din lägenhet.

INFORMATION FÖR HYRESGÄST

Vid ankomst till Andalucia del Mar gå till vaktkuren och be vakten om ditt nyckelkuvert, som finns med ditt namn, samma namn som du har angett på din bokning. Vakten öppnar bommen och du kan köra in med bilen på området. Parkering i garaget är bara tillåtet om det ingår i hyreskontraktet .Om du har hyrt en av Andalucia del Mars bilar finns nyckel till garaget i lägenheten. Bilen ska parkeras på den garageplats som har samma nummer som lägenheten.

För allas trevnad

Många år har gått sedan de första ägarna flyttade in i lägenheterna i Andalucia del Mar. Det ägarkoncept som då infördes har under alla år fungerat mycket bra, särskilt i jämförelse med andra liknande former av samägande på Solkusten.
Vi märker nu, att det med den nya generationens ägare och hyresgäster ställs helt andra och nya krav på servicen än vad som tidigare varit fallet. För att respektera och tydliggöra vad som gäller i den här formen av samägande har årsstämmorna antagit dokumentet "Villkor och ordningsregler". Vi vill göra er uppmärksammade på följande:

1. Som ägare och hyresgäst har man fullt ansvar för lägenheten under sin vistelse, som vid privat ägande av en bostad.

2. Våra lägenheter är inredda och dekorerade av professionella företag. De ägare som möblerar om i lägenheten måste vid avresan återställa ändringen. Behöver vår personal utföra återställningen debiteras detta ägaren eller hyresgäst i efterhand. Detta gäller även vid omflyttning av sängar och madrasser.

3. Rökning och husdjur i lägenheten är inte tillåtet. Tänk på att det finns personer med allergier.

4. Många tar inte städning av skåp, lådor samt kylskåp på allvar. Har du bråttom eller inte har tid, så kan du köpa tjänsten av servicekontoret NAM. Tänk på att lämna lägenheten i det skick som du önskar finna den vid din ankomst. Kylskåp ska vara urplockade, avfrostade och rengjorda. Du kan köpa tjänsten hos NAM om du inte anser att du har tid eller väljer att göra något annat trevligt innan du åker hem. Anmärkning från nästa gäst leder oftast till att du faktureras en kökstvätt. Lämna köket så som du själv vill finna det när du anländer! Samtliga skåp i kök ska vara avtorkade. Det är inte trevligt med andras smulor och damm i skåp och lådor.

5. Om du upptäcker några fel eller brister anmäl dessa snarast till servicekontoret, senast vid din avresa. Vi tackar för hjälpen.

6. Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin, där du även kan tvätta balkongstolarnas dynor. Ta bort skumgummit i de stora dynorna innan tvätt. De små dynorna kan tvättas som de är, om de inte tillhör den avtagbara modellen, då tas dynan ut före tvätt. Trasiga dynor byts ut på servicekontoret.

7. Avresa ska ske kl. 09.15. Tillträde sker tidigast kl. 14.00. Respektera tiden för ankomst och avresa, då vår städpersonal måste hinna utföra sitt arbete. Finns det utrymme för någon förskjutning görs detta i samråd med servicekontoret i god tid före ankomst/avresa.

8. Viktigt att du senast tre veckor före din ankomst meddelar servicekontoret genom dispositionsanmälan, som finns på vår hemsida eller genom den blankett som medföljer de utskick som görs i samband med fakturering av veckoavgiften. Vi är tacksamma om du respekterar våra rutiner. Vid försenad anmälan kan vi inte garantera att lägenheten är städad eller att bil finns tillgänglig.

9. Besiktiga alltid bilen vid ankomst. I bilen finns ett s.k. skadekort med alla upptäckta skador noterade. Som ägare måste även du kontrollera att den stämmer överens med de skador bilen har. Anmäl omedelbart skador till servicekontoret NAM; detta för att undvika att du själv får betala för skada/skador på bilen. Sker ingen anmälan och en skada senare upptäckts kommer NAM att debitera dig för skadan.

10. Ni som använder bilen, glöm inte att fylla på bensin och tvätta bilen innan avresa. Gäller även om bilen inte har använts. Efter 14 dagar är bilen dammig och nästa ägare blir inte glad åt att få en dammig bil. Anmärkning från nästa gäst leder oftast till att du faktureras kostnaden för en biltvätt inkl. åtgång av tid. Biltvätt och påfyllning av bensin kan köpas som tjänst av servicekontoret NAM.