KONTAKTINFORMATION

FAMs förtroendevalda styrelse

Ordförande

Anders Leckne
E-post: anders@andaluciadelmar.se

Ledamöter

Sven Steinholtz                                                                                                                    Webmaster/hemsidan                                                                                                                                      E-mail: sven@andaluciadelmar.se

Inga-Lill Holmgren
Ansvarig för ekonomi, kommunikation och facebook                                                                                    Ordförande NAM                                  
E-mail: inga-lill@andaluciadelmar.se

Eva Sandberg                                                                                                                                                          E-mail: eva@andaluciadelmar.se

Suppleanter

Peter Lindau                                                                                                                                                             E-mail:rkonsult.lindau@gmail.com

Mats Caneman
E-mail: mats@caneman.se

Per Olsson                                                                                                                                                          E-mail: per.olsson@permera.se 


Valberedning - Nomineringskommitte´

Ordförande: Peter Asztalos, E-post: peter.asztalos726@gmail.com

Ledamöter: Thomas Rimér, E-post: thomas.rimer@simris.nu

                         Jan-Olov Mark, E-post: janolof.mark@telia.com


Administration och Lägenhetsfrågor

Försäljning, NAM kontoret, E-post: info@nordicandalucia.com

Uthyrning, NAM, E-post info@nordicandalucia.com

Redovisning, fakturering, aktiebok , ny text kommerNAM - Servicebolaget Nordic Andalucia Management S.L.

Verksamhetsansvarig chef för NAM/Spanien:

Susanne Sjölund, tel: 0034 95 281 1683, Mobil: 0034 607 75 40 88,                                                        E-post: admin@nordicandalucia.com

NAM- adress:                                                                                                                                                          Urbanization Andalucia del Mar                                                                                                                          Avenida Lola Flores,                                                                                                                                            Casa 7, Apartment 016                                                                                                                                        E-296 60 Nueva Andalucia,                                                                                                                                Marbella, Spanien
L