KONTAKTINFORMATION

FAMs förtroendevalda styrelse

Ordförande

Anders Leckne
Mobiltelefon: +46 735417077
E-post: anders@andaluciadelmar.se

Ledamöter

Ann-Sofie Ydeskog Bohlenius

Ansvarig Spanien

E-mail: annsofi.y@gmail.com

Sven Steinholtz
Webmaster/Information
E-mail: sven@andaluciadelmar.se

Inga-Lill Holmgren
ansvarig för ekonomi, kommunikation och facebook
E-mail: inga-lill@andaluciadelmar.se

Mats Caneman
E-mail: mats@caneman.se

Suppleanter

Peter Lindau

E-mail:rkonsult.lindau@gmail.com

Valberedning - Nomineringskommitte´

Ordförande: Peter Asztalos, E-post: peter.asztalos726@gmail.com

Ledamöter: Thomas Rimer, E-post: thomas-rimer@simris.nu

                         Jan-Olov Mark, E-post: janolof.mark@telia.com

Administration och Lägenhetsfrågor

Försäljning, Sven Steinholtz, E-post: sven@andaluciadelmar.se

Uthyrning, NAM, E-post info@nordicandalucia.com

Redovisning, fakturering, aktiebok m m hanteras av Wasberg Redovisning AB. 

Kontakt med redovisningsbyrån sker via e-post info@andaluciadelmar.se


NAM - Servicebolaget Nordic Andalucia Management S.L.

Verksamhetsansvarig chef för NAM/Spanien:

Susanne Sjölund, tel: 0034 95 281 1683, Mobil: 0034 607 75 40 88, E-post: admin@nordicandalucia.com

NAM- adress:                                                                                                                                                          Urbanization Andalucia del Mar                                                                                                                          Avenida Lola Flores,                                                                                                                                                          Casa 7, Apartment 016                                                                                                                                                      E-296 60 Nueva Andalucia,                                                                                                                                    Marbella, Spanien
L