Våra Bilar

Bilpoolen ägs av servicekontoret NAM och är anpassad till våra beläggningsgrader över året.
Vårt boendekoncept innebär att lägenheten disponeras med bil av våra aktieägare och av dem som aktieägaren själv hyr ut lägenheten till där aktieägaren då står för risken för eventuella skador.
Då bilkostnaden är en del av boendekonceptet ingår den i veckoavgiften för alla oavsett om man önskar bil eller inte.
Externa hyresgäster erhåller normalt inte bil, men kan hyra en i mån av tillgång. Bilhyran framgår av prisbilaga. Depsosition tas ut i förskott för att täcka eventuella skador och hyra.

Bilarnas ålder i bilpoolen

Vårt grundkoncept säger att bilarna inte skall vara äldre än fem år.

Anmäl om du önskar tillgång till bil
Då antalet bilar är mindre än antalet lägenheter måste anmälan om önskemål om bil sändas till administrationen hos NAM senast sex veckor innan ankomst.
Kommer anmälan senare kan du inte förlita dig på att du har en bil när du kommer till lägenheten.

Håll bilen fräsch till näst ägare
Våra villkor- och Ordningsregler innehåller bl.a. att du innan hemresan ska tvätta och städ ur bilen, tanka den samt kontrollera vatten och olja.
Tänk på att göra detta så att nästa ägare får en fräsch bil. Om du anser att du inte har tid med detta kan du köpa denna tjänst hos NAM-kontoret.

Skador och självrisk
I bilen finns ett s.k. skadekort som anger de eventuella skador som bilen har.
Orsakar du en skada så ska du anmäla detta till NAM-kontoret och betala gällande självrisk.
Besiktiga alltid bilen när du anländer och anmäl direkt till NAM-kontoret om skadorna på bilen inte stämmer överens med skadekortet.

Hantering av parkeringsböter och bortforsling av bilen
Felparkerade bilar fraktas ofta bort till en uppställningsplats. Parkeringsböterna ligger idag på cirka 90 euro och utöver detta kostar det att lösa ut bilen.

Om du får parkeringsböter måste du själv omgående betala dessa

Parkeringsboten ska betalas i det polisdistrikt där boten utfärdades,
Är du till exempel i Ronda, så måste boten betals där!
Av förståeliga skäl har vårt NAM-kontor svårt att hjälpa till med att betala dina parkeringsböter. Behöver du hjälp av servicepersonalen på kontoret kommer både adminstrativa avgifter och reskostnader att tas ut, då vår personal måste resa och betala på den ort där parkeringsboten utfärdades.
Om en bil är belastad med parkeringsböter i Spanien så går den inte att sälja innan parkeringsboten är betald.

Vado Permanente
Står ovanstående text på en skylt, betyder det att det är parkeringsförbud.
Även villaägare kan anskaffa en sådan skylt och sedan få bilar bortforslade, om parkerat utanför deras hus.