HYRA / HYRA UT LÄGENHET


All Uthyrning mot vederlag ska ske genom Nordic Andalucia Management (NAM). Vid Uthyrning ska därför ett skriftligt avtal upprättas mellan Aktieägaren och Hyresgästen. Hyresavtalet ska följa den mall som kan laddas ner från hemsidan och ha mottagits av NAM (elektroniskt eller per brev) senast 21 dagar innan Hyresgästens ankomst.

Spanska myndigheter, bland annat i Andalusien, har infört krav på särskild licens för att kunna hyra ut lägenheter. Sedan Fastighetsaktiebolaget Andalucia del Mar Anders-Ärlig (FAM-bolagen) nu har erhållit turistlicenser är uthyrning möjlig. Emellertid innebär de nya kraven att vissa regler måste uppfyllas. De viktigaste regler som gäller, från den 9 juni 2017 och tillsvidare, för uthyrning i enlighet med lagens bestämmelser. Reglerna i sin helhet finns på aktieägarsidorna på hemsidan. Där finns också reglerna för Utlåning av veckor utan vederlag.

Om Aktieägaren inte anmäler Uthyrningen/Utlåningen inom föreskriven tid kan NAM inte garantera att lägenheten befinner sig i förväntat skick vid ankomst. Det åligger därför Aktieägaren/Lägenhetsägaren att ta kontakt med NAM för att efterhöra möjligheter att ställa lägenhet i förväntat skick vid kortare framförhållning.

Information gällande upplåtelse av nyttjanderätt

För mer information kontakta NAM. 

Kontaktuppgifter:

Nordic Andalucia Management s.l.

Urbanizacion Andalucia del Mar
Avenida Lola Flores
Casa 7 lägenhet 016
E-296 60 Nueva Andalucia
Marbella
Spanien

Tfn: +34 952 81 16 83
Fax: +34 952 81 30 14
e-postadress: info@nordicandalucia.com