12 meter lång val död på Esteponastrand

24.01.2022

Den döda sillval som upptäcktes 19 januari vid stranden La Rada i Estepona väntade på söndagen fortfarande på att bli forslad ut till havs.

Valen är hela 15 meter lång och ligger vid fiskehamnen i Estepona, efter att den bärgats bort från stranden. Risken för att den kan explodera av gaserna som bildats har avrått från att föra bort kroppen landvägen, men hård sjö som rått de senaste dagarna gör att flera försök att bogsera ut valen till havs misslyckats.
Efter kritik från bland annat miljöorganisationer uppger kommunledningen att de följer de protokoll som gäller i dessa fall. Enligt dessa ska kroppen föras ut minst sex sjömil från kusten och sänkas med tyngder till minst 50 meters djup. Detta bland annat för att undvika att rester flyter upp till ytan och fartyg kolliderar med dem.
Orsaken till sillvalens död är oklar, men en del experter uppger att den kan ha kvävts av intaget av stora mängder plast som ackumuleras i havet och som utgör ett allt större miljöproblem.