19.01.2022

Visserligen har den preliminära inflationssiffran för december skrivits ned med 0,2 procentenheter, men den årliga siffran hamnade ändå på 6,5 procent. Till skillnad mot i de flesta andra EU-länderna steg inflationen ytterligare i Spanien i december. Endast de baltiska länderna noterade 2021 en högre inflation, med Estland i topp med 12,0 procent, följt av Litauen (10,7) och Lettland (7,7 procent). Som en jämförelse registrerade Tyskland en inflation förra året på 5,7 procent, Italien på 4,2 procent och Frankrike på 5,7 procent.

Det är främst elpriserna som pressat upp inflationen i Spanien. De hushåll som har den rörliga reglerade eltaxan, så kallade PVPC och som utgör cirka 40 procent av abonnenterna, uppges förra året ha betalat 35,6 procent mer än 2020, som i sin tur hade 33,7 procent högre elpriser än 2019. I december förra året uppges tarifferna för PVPC ha varit hela 72 procent högre än året före.