Inför Årsstämman 2021

24.05.2021

I år lika som i fjol är det viktigt att de delägare som inte vill eller kan delta i Årsstämman använder fullmakt för att göra sin röst hörd. Fullmakt kan ges till antingen närvarande fullmaktshavare eller skickas in till styrelsens representant. Mer information finns i tidigare utsända handlingar eller i dagens mail.