Kallelse till Årsstämma 2021

18.05.2021

Kallelsen till Årsstämma avseeende 2020 är nu utskickad. Ytterligare viktig information finns under Mer och För ägare i Nyhetsfliken.